fbpx

Администрация

 

Относно работата

Важно е да пристигнете с правилната документация, за да ни позволите бързо да обработим документите Ви.

При пристигането си във фермата ще попълните всички необходими документи и ще имате пълна информация, преди да бъдете разпределени за работа.

Документи
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ДОНЕСЕТЕ следните документи със себе си.

– ПАСПОРТ
– Лична карта
– Шофьорска книжка

Такси за удобствата

Всеки ден ще се налага такса УДОБСТВА за мобилния дом.

Ние се нуждаем от възстановим депозит от £50 за настаняването Ви и той се връща на работниците при напускане, при условие че е нямало щети по жилището или каквото и да било друго селскостопанско оборудване и нашите съоръжения не са останали в неподредено или мръсно състояние.

Осигурено е перално помещение с перални машини и сушилни. Те оперират с монета и плащате всеки път, когато използвате машина.

Болест

Ако се разболеете или пострадате при злополука, Вие трябва да съобщите за това на мениджъра на къмпинга или на асистента на място и обучените в първа помощ лица ще дадат първа помощ или ще потърсят медицинска помощ, ако е уместно. С цел хигиена на храните и поради причини, свързани със здравето и безопасността, работниците не могат да работят ако страдат от заразно заболяване.

Ще се организира необходимото да се регистрирате и да Ви заведат в лекарската поликлиника, ако това е необходимо. Това включва също и зъболекарско лечение.

Здраве и безопасност

Вашето здраве и безопасност започват с Вас самите, Вие ще имате задължението да предприемете всички разумни стъпки, за да опазвате себе си и всички останали във фермата.
Ние обаче поемаме отговорността за осигуряването на безопасни системи, безопасна работна сила и безопасно работно място и ще предприемем всички предпазни мерки, за да осигурим безопасна сигурна среда, в която да работим.

Преднамерените действия, които водят до риск за Вас и за околните, няма да бъдат толерирани и ще бъдат предприемани подходящи мерки, а ако не се съобщи за опасност или продължителна употреба на опасен процес, това ще се счете като грубо нарушение от Ваша страна и то може да доведе до незабавното Ви уволнение.

Ще трябва да прочетете Декларацията за здравето и безопасността на фермата. Тя винаги е публикувана на таблото за обяви в къмпинга и винаги трябва да се придържате към съдържанието й.

При пристигането Ви ще преминете инструктаж, който ще обхване всички аспекти на здравето, безопасността и противопожарните разпоредби.

Ще има определени задачи, които ще Ви бъдат забранени, освен ако не сте получили специализирано обучение и имате изричното разрешение на ръководството да ги вършите. Ако е необходимо, ще ви предоставим цялото оборудване за безопасност, което трябва да се носи по всяко време. Трябва да следвате и да се придържате към всички обозначителни знаци и правила във фермата.

Безопасност

За нас е много важно да поддържаме нашите работници щастливи и в безопасност, докато са тук.

Всички лични вещи ще се съхраняват във Вашия мобилен дом, който делите с останалите. Съветваме Ви да не донасяте с Вас скъпи предмети, тъй като не можем да поемем отговорност за изгубени или откраднати вещи.

Дисциплината трябва да бъде поддържана в рамките на нашата голяма работна сила по всяко време и ние си запазваме правото да освободим всеки служител, който е виновен за сериозно нарушение или не спазва нашите правила и процедури.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО МОМЕНТАЛНО ДА ОСВОБОДИМ ВСЕКИ РАБОТНИК, КОЙТО Е ВИНОВЕН ЗА СЕРИОЗНО НАРУШЕНИЕ, КРИМИНАЛНО ИЛИ ЗАПЛАШИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

Contact us

  • Your information is incredibly important to us, we do not share details and guarantee your privacy. Please feel free to browse our Privacy Policy.

E.C Drummond is at its heart, and always has been, a family business.

Homme Farm, Ross-on-Wye HR9 7TF

 Phone: 01989 764328

 Fax: 01989 763576

 Email: info@ecdrummond.co.uk

 

eu-flag

European funding for Reservoir and Rainwater Harvesting

European Agriculture Fund for Rural Development for the building of a reservoir under the RPA’s Countryside Productivity Scheme